Air Serbia skuplja „turski“ harač

Država prinudila turoperatore da potpišu štetne ugovore sa Air Serbijom zbog čega se sada suočavaju sa velikim problemima.