Air Serbia skuplja „turski“ harač

Država prinudila turoperatore da potpišu štetne ugovore sa Air Serbijom zbog čega se sada suočavaju sa velikim problemima.

Datum / Date: 02.04.2016.

Autor / Author: Aviatica

Foto: Aviolet / Air Serbia

Štetni ugovori na koje su turističke agencije – organizatori putovanja bili prinuđeni da potpišu sa Air Serbijom počeli su da im se lupaju „o glavu“. Dnevne novine „Danas“ iznele su neke od podataka iz ugovora Favicon - 16x16 koje je Air Serbija obezbedila da budu tajni.

Kako Aviatica saznaje ugovori koje je Air Serbia potpisala sa turoperatorima sadrži klauzulu tajnosti pod pretnjom momentalnog raskida ukoliko agencije izađu u javnost sa bilo kojim delom ugovora.

Kako je prethodno Direktorat civilnog vazduhoplovstva izdao obaveštenje iz koga proizilazi da nema razloga da bilo ko drugi osim Air Serbije prevozi naše putnike ka Turskoj, Egiptu i Tunisu Favicon - 16x16, jasno je da bi to za svaku agenciju koja organizuje putovanja značilo sigurnu poslovnu smrt.

Ono što je trenutno izazvalo problem sa čarterima je veoma loša situacija u Turskoj, koja se pridružila grupi riskantnih destinacija u kojoj su već Egipat i Tunis. Putničke agencije se suočavaju sa slabijom prodajom aranžmana za ove tri destinacije, kao i sa otkazivanjima malobrojnih rezervacija.  Putnici se, sasvim razumljivo, plaše za bezbednost.

Zbog svega toga agencije moraju da otkažu veći broj ugovorenih letova, ali tu se vidi štetnost ugovora koji su potpisale sa našim nacionalnim avio prevoznikom.

Kako „Danas“ tvrdi, u ugovorima stoji da su agencije obavezne da plate 25% ugovorenog iznosa za svaku rotaciju koju otkazuju, a koja prelazi ugovoreni broj rotacija koje se mogu otkazati. Aviatica saznaje da ugovor dozvoljava agencijama da otkažu maksimalno 15% rotacija pre 1. marta bez plaćanja penala. Za sve otkazane rotacije preko ovog broja plaćaće penale od 15% od ugovorene cene. Za sve otkazane rotacije posle 1. marta, što je minimum tri meseca pre početka sezone, agencije će morati da plate čak 25% ugovorene cene.

Agencije su zbog toga u velikom problemu jer postoji potreba za otkazivanjem mnogo većeg broja letova, usled slabe sezone. Njima pomaže udruženje turističkih agencija YUTA, koje vodi pregovore sa Air Serbijom. Iz ovog udruženja su međutim demantovali pisanje Danasa Favicon - 16x16 iako nisu naveli šta tačno demantuju, već su u loše sročenom odgovoru pokušali da negiraju postojanje bilo kakvog problema.

„Danas“ takođe piše da je Air Serbia u poslednjem trenutku izašla u susret turističkim agencijama i da je produžila rok za otkazivanje letova na 15. april što na drugoj strani smatraju tek simboličnim ustupkom koji ne rešava problem. Kako je navedno pregovori se dalje nastavljaju.

Pratite nas na Facebook-u da biste uvek saznali najnovije vesti iz avijacije