IATA u Kankunu usvojila rezoluciju o bezbednosti u avio-saobraćaju

Nova rezolucija o bezbednosti u avio-saobraćaju poziva na bolju saradnju između svih činilaca u okviru ove privredne grane.