Direktorat ignoriše prekršaje Air Serbije

Direktorat civilnog vazduhoplovstva ne opominje niti kažnjava Air Serbiju za očigledno kršenje Zakona koji bi trebalo da štiti.