Novi zakon u EU protiv nelojalne konkurencije

Za kršenje pravila zaštite konkurentnosti prevoznicima van EU će biti ukidane dozvole za letove. Air Serbia, bi mogla biti prva žrtva novog zakona.