Air France obležava Međunarodni dan žena

Air France je jedna od retkih aviokompanija koju vode dve žene - predsednica odbora direktora i generalna direktorka.

Datum / Date: 08.03.2019.

Autor / Author: Aviatica

Aviokompanija Air France je već dugi niz godina posvećena ideji rodne raznolikosti i profesionalne ravnopravnosti između muškaraca i žena i promoviše profesionalnu jednakost unutar svojih timova, kao i jačanje pozitivne dinamike u regionima u kojima u kojima deluje.

„Ubeđena sam da su kompanije koje su posvećene rodnoj ravnopravnosti konkurentnije, atraktivnije i inovativnije. Naša obaveza je da budemo potpuno uključeni u ova pitanja“, rekla je An-Mari Kuderk (Anne-Marie Couderc), predsednica odbora direktora kompanija Air France i Air Frane-KLM.

„Rezultat od 89/100 na indeksu rodne ravnopravnosti Air France-a je prvi dobar rezultat ali tu ne smemo stati. Pred nama je još uvek dug put čija budućnost donosi zapošljavanje žena pilota, inženjera, tehničara, digitalnih stručnjaka itd, a to možemo postići zahvaljujući stavu svih žena i muškaraca u kompaniji čija je želja promovisanje rodne ravnopravnosti u svim sektorima i profesijama”, rekla je An Rigaj (Anne Rigail), generalna direktorka Air France-a.

Dugogodišnja posvećenost ravnopravnosti

Još 2002. Air France je u svoju poslovnu politiku integrisao ideju o jednakosti plata muškaraca i žena. Od 2008. godine, aviokompanija je preduzela mere za nadoknadu zarada kako bi smanjila razlike u platama između muškaraca i žena u kompaniji,  a 2018. godine potpisan je peti trogodišnji sporazum sa socijalnim partnerima o rodnoj ravnopravnosti na radnom mestu.  Danas, Air France nastavlja ovim putem kako bi postigao cilj – jednake plate za uporediv rad, poziciju i veštine.

Rezultat od 89/100 na indeksu rodne ravnopravnosti

U skladu sa zakonskim obavezama, 1. marta 2019. godine kompanija Air France je objavila svoj indeks profesionalne jednakosti između muškaraca i žena. Ocena za Air France je 89 od 100 mogućih bodova , dok je minimalni prag koji je vlada postavila 75/100. Ovaj rezultat Air France-a odražava rad i predanost svih radnika kompanije u postizanju istinske profesionalne ravnopravnosti.

Iako je postignut stvaran napredak u pogledu profesionalne jednakosti, rodni stereotipi su i dalje prisutni u kompanijama , kao i u samom društvu. Zato je Air France 2017. godine uveo internu kampanju pod nazivom #Osonsledire, ohrabrujući svoje zaposlene da obelodane i podele  seksističke opaske koje svakodnevno čuju. I u 2019. godini, Air France nastavlja svoje akcije i sprovodi nove kako bi se okončao svakodnevni seksizam na poslu.

Takođe, avio-kompanija Air France potpisala je Povelju o raznolikosti i postala jedna od 30 velikih francuskih kompanija u inicijativi #StOpE, koja ima i podršku vlade. Time se kompanija obavezala da će tokom godine sprovoditi redovne akcije kako bi stala na put svim rečima i radnjama, koje mogu svesno ili nesvesno delegitimisati ili omalovažiti žene u njihovom profesionalnom razvoju.

Feminizacija takozvanih muških zanimanja

U Air France-u, žene se nalaze na pozicijama pilota, inženjera, generalnih menadžera, mehaničara i obavljaju mnoga druga zanimanja koja se načelno povezuju sa muškarcima. Feminizacija profesija je osnovni aspekt profesionalne jednakosti i Air France promoviše stanovište da žene imaju jednak pristup svim profesijama, te  organizuje brojne obuke i akcije podrške.

Ova avio-kompanija promoviše obrazovanje i zapošljavanje žena u tehničkim profesijama i učestvuje u  brojnim manifestacijama koje  akcentuju različitost u profesionalnom usmeravanju, ali i pomaže nekoliko udruženja širom sveta koja rade na promociji obrazovanja devojčica i mladih žena. Tako će An Rigaj, generalna direktorka Air France-a, biti sonzor ovogodišnjeg „Journee de la Femme Digitale“ sa temom „One menjaju svet „.

Žensko vođstvo

Feminizacija profesija takođe zahteva da žene imaju pristup najvišim pozicijama i  najvišim nivoima odgovornosti u kompaniji. U cilju promovisanja napretka u karijeri, kompanija organizuje obuke i akcije podrške. Sa 35,5% žena rukovodilaca zemaljskog osoblja, 55,5% žena u Upravnom odboru i 28,6% žena u Izvršnom odboru, Air France ima za cilj da ostvari stvarnu rodnu raznolikost na odgovornim pozicijama, dajući prednost veštinama.

Ženska mreža Air France grupacije slavi prvu godišnjicu baš 8. marta. Ideja o ovoj mreži, pod nazivom Žene budućnosti (Women for Tomorrow – WoTo) potekla je od nekoliko žena u kompaniji koje su želele da stvore mesto za razmenu i razgovore, sastanke, debate, radionice, itd, kako bi promovisale žene u kompaniji i ojačale rodnu raznolikost.

Obeležavanje Međunarodnog dana žena

Na Međunarodni dan žena, 8. marta, zaposleni u Air France-u učestvuju u brojnim manifestacijama širom Francuske ističući na taj način posvećenost kompanije pravima žena širom sveta.Na dobrovoljnoj bazi formirane su i potpuno ženske posade u avionima. Sedam potpuno ženskih posada obavljaće danas letove, sa polascima iz svih krajeva Francuske, na dugim, srednjim i kratkim relacijama. U čekaonicama i biznis salonima, posebna pažnja posvećena je putnicama  pa će one danas imati prioritetno ukrcavanje uz prigodne poklone kao što su ruže i čokolade.

Pratite nas na Facebook-u da biste uvek saznali najnovije vesti iz avijacije