Air Serbia dokapitalizovana sa 100 miliona evra

Vlada Srbije izvršila dokapitalizaciju aviokompanije Air Serbia i uložila 100 miliona evra za dodatnih 31 posto vlasništva.

Datum / Date: 30.12.2020.

Autor / Author: Aviatica

Foto: Air Serbia

 

Vlasnički udeo Republike Srbije u aviokompaniji Air Serbia (JU/ASL) povećan je sa 51 na 82 posto, dok je udeo Etihad Airways-a smanjen sa 49 na 18 posto.

Odlukom Skupštine akcionara AD društva za vazdušni saobraćaj „Air Serbia“ broj 265-185 od 17. decembra 2020. povećan je osnovni kapital društva novim ulozima, preko izdavanja običnih akcija akcionaru, Republici Srbiji.

Ovom odlukom izdato je 11.757.730 običnih akcija nominalne vrednosti 1000 dinara što je ukupno 11,75 milijardi dinara, odnosno 100 miliona evra.

Osnovni kapital društva nakon povećanja kapitala na osnovu uloga Republike Srbije sada iznosi 18,6 milijardi dinara (158,2 mil. evra), od čega novčani kapital čini 96,7 posto. Akcionari društva su nakon povećanja kapitala na osnovu novih ulaganja Republika Srbija sa 81,97% udela i Etihad Airways sa 18,03%.


Pročitajte još:


Air Serbia je 1. decembra 2020. uputila zahtev Vladi Srbije za povećanjem kapitala radi otklanjanja poremećaja u poslovanju prouzrokovanog epidemijom zarazne bolesti Covid-19. Vlada Republike Srbije je potom, 3. decembra donela Zaključak kojim se usvaja ovaj zahtev i odobrava zaključenje Ugovora o dodeli državne pomoći kroz dokapitalizaciju.

Osnov za sve ove postupke je u uredbi Vlade Srbije od oktobra kojom se predviđaju mere dokapitalizacije privrednih subjekata pogođenih pandemijom. Kako se tvrdi u saopštenju Air Serbije, ova uredba je usklađena sa Privremenim pravnim okvirom Evropske komisije, kojim se uređuju mere državne pomoći za podršku privredi u toku trenutne pandemije.

Pratite nas na Facebook-u da biste uvek saznali najnovije vesti iz avijacije