Avio-saobraćaj će izgubiti 157 milijardi dolara zbog koronavirusa

Gubitak avio-saobraćaja od 118,5 milijardi dolara u ovoj i 38,7 milijardi u narednoj godini čine ovu krizu najvećom u istoriji avijacije.

Datum / Date: 24.11.2020.

Autor / Author: Aviatica

Međunarodna asocijacija za vazdušni prevoz, IATA, je na godišnjoj konferenciji koja se po prvi put u istoriji održava virtuelno, saopštila novu nepovoljniju procenu finansijskih gubitaka usled pandemije zbog koronavirusa Covid-19.

Prema novoj proceni ukupni gubici avio-saobraćaja u 2020. godini iznosiće čak 118,5 milijardi američkih dolara, umesto ranije predviđenih 84,3 milijarde kako je glasila procena iz juna. Ujedno je promenjena procena i za sledeću godinu, kada će se prema IATA gubici nastaviti i dostići će čak 38,7 milijardi dolara, umesto 18,8 prema junskoj proceni.

Ilustracija: IATA

Kriza koja potresa avio-saobraćaj prodrmala je ovu privrednu granu iz temelja i najveća je u istoriji avijacije. Ona će se, prema predviđama ekonomskih stručnjaka IATA, nastaviti i naredne godini i to žestoko. Prva polovina 2021. godine će biti posebno teška, a prvi znaci oporavka mogu se očekivati u drugoj polovini godini, kada bi moglo doći i do prvih povoljnih pokazatelja.

IATA smatra da je ova kriza razarajuća. Aviokompanije su zbog krize smanjile svoje troškove skoro za polovinu (45,8%), ali su im prihodi drastično opali, čak za 60,9%. Rezultat je da avio-kompanije sa svakim putnikom koga prevezu gube najmanje 66 dolara.

Avio-saobraćaj zahteva bezbedno otvaranje granica i ukidanje karantina kako bi ljudi ponovo mogli da putuju.

Finansijski i operativni pokazatelji u avio-saobraćaju su veoma loši, kao i izgledi. U 2020. je prevezeno za 60,5% manje putnika nego prethodne godine kada je širom sveta putovalo 4,5 milijarde ljudi. Ovogodišnji rezultat je na nivou 2003. godine. Čak su i podaci za kargo saobraćaj značajno lošiji nego u 2019. iako ova grana saobraćaja pokazuje manji pad nego putnički saobraćaj.

IATA procenjuje da će otvaranje granica početi da se primenjuje i da daje efekta na avio-saobraćaj tek sredinom naredne godine, mada se normalizacija kretanje ne može očekivati do masovnije primene vakcina, što verovatno neće biti do kraja naredne godine. To bi trebalo da utiče da u narednoj godini imamo milijardu putnika više, što će i dalje biti značajno slabiji rezultat od 2019. poslednje godine pre izbijanja korona-krize.

Pratite nas na Facebook-u da biste uvek saznali najnovije vesti iz avijacije