Direktorat: Prekid rada radarskog sistema zbog ljudske greške

Nakon izvršenog vanrednog inspekcijskog nadzora Direktorat je utvrdio da je ljudska greška izazvala privremeni prekid rada radarskog sistema.

Datum / Date: 29.08.2017.

Autor / Author: Aviatica

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije je, postupajući po prijavi događaja, 11. i 12. jula sproveo vanredni inspekcijski nadzor nad Agencijom za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA) zbog „delimičnog otkaza sistema za obradu i prikaz radarske slike koji se dogodio 10. jula 2017.

O ovom događaju pisao je dnevni list „Danas“, a SMATSA je prvo ignorisala pitanja ovog lista, a potom je negirala da se dogodio bilo kakav incident. Tek kada je Eurocontrol, krovna evropska agencija za kontrolu letenja u čijoj nadležnosti je i SMATSA, potvrdio da je zaista došlo do prekida rada radarskog sistema u Srbiji, onda je SMATSA priznala da je došlo do greške.

Direktorat je tokom nadzora utvrdio da je tog dana došlo do „delimičnog otkaza sistema za obradu i prikaz radarske slike u Centru kontrole letenja Beograd“.

„U skladu sa utvrđenim procedurama i u koordinaciji sa Eurocontrol-om, avioni više nisu usmeravani u vazdušni prostor Srbije, a avioni koji su se zatekli u tom prostoru bezbedno su sprovedeni iz vazdušnog prostora u nadležnosti SMATSA“, stoji u izveštaju Direktorata.

U izveštaju se još kaže i da je kvar otklonjen nakon 40 minuta, kao i da je radarski sistem bio operativan nakon 60 minuta. Kao uzrok kvara navedena je ljudska greška, do koje je došlo tokom testiranja novog sistema za obradu i prikaz radarske slike.

Direktorat je izrekao zabranu nastavka rada na testiranju novog sistema za obradu i prikaz radarske slike, a naloženo je i da SMATSA predloži korektivne mere koje će umanjiti rizik od ponavljanja greške, što je ova i uradila potom. Direktorat je nakon toga, 7. avgusta izvršio ponovno inspekcijski nadzor kada su verifikovane korektivne mere, pa je privremena zabrana testiranja novog sistema ukinuta.

Pratite nas na Facebook-u da biste uvek saznali najnovije vesti iz avijacije