Direktorat: Prekid rada radarskog sistema zbog ljudske greške

Početna|VESTI|Srbija i region|Direktorat: Prekid rada radarskog sistema zbog ljudske greške

Direktorat: Prekid rada radarskog sistema zbog ljudske greške

Nakon izvršenog vanrednog inspekcijskog nadzora Direktorat je utvrdio da je ljudska greška izazvala privremeni prekid rada radarskog sistema.

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije je, postupajući po prijavi događaja, 11. i 12. jula sproveo vanredni inspekcijski nadzor nad Agencijom za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA) zbog „delimičnog otkaza sistema za obradu i prikaz radarske slike koji se dogodio 10. jula 2017.

O ovom događaju pisao je dnevni list „Danas“, a SMATSA je prvo ignorisala pitanja ovog lista, a potom je negirala da se dogodio bilo kakav incident. Tek kada je Eurocontrol, krovna evropska agencija za kontrolu letenja u čijoj nadležnosti je i SMATSA, potvrdio da je zaista došlo do prekida rada radarskog sistema u Srbiji, onda je SMATSA priznala da je došlo do greške.

Direktorat je tokom nadzora utvrdio da je tog dana došlo do „delimičnog otkaza sistema za obradu i prikaz radarske slike u Centru kontrole letenja Beograd“.

„U skladu sa utvrđenim procedurama i u koordinaciji sa Eurocontrol-om, avioni više nisu usmeravani u vazdušni prostor Srbije, a avioni koji su se zatekli u tom prostoru bezbedno su sprovedeni iz vazdušnog prostora u nadležnosti SMATSA“, stoji u izveštaju Direktorata.

U izveštaju se još kaže i da je kvar otklonjen nakon 40 minuta, kao i da je radarski sistem bio operativan nakon 60 minuta. Kao uzrok kvara navedena je ljudska greška, do koje je došlo tokom testiranja novog sistema za obradu i prikaz radarske slike.

Direktorat je izrekao zabranu nastavka rada na testiranju novog sistema za obradu i prikaz radarske slike, a naloženo je i da SMATSA predloži korektivne mere koje će umanjiti rizik od ponavljanja greške, što je ova i uradila potom. Direktorat je nakon toga, 7. avgusta izvršio ponovno inspekcijski nadzor kada su verifikovane korektivne mere, pa je privremena zabrana testiranja novog sistema ukinuta.