Direktorat: Prekid rada radarskog sistema zbog ljudske greške

Nakon izvršenog vanrednog inspekcijskog nadzora Direktorat je utvrdio da je ljudska greška izazvala privremeni prekid rada radarskog sistema.