Lufthansa postigla dogovor sa Vladom Nemačke o finansijskoj pomoći

Lufthansa i Vlada Nemačke se saglasili sa uslovima za odobravanje paketa finansijske pomoći u vrednosti od 9 milijardi evra.

Datum / Date: 26.05.2020.

Autor / Author: Aviatica

Foto: Munich Airport

Nemačka Lufthansa je pristala na finansijski program nemačke Vlade.

U zamenu za finansijsku pomoć u iznosu od 9 milijardi evra, Vlada Nemačke dobiće paket akcija od 20 posto uz mogućnost povećanja udela do 25 posto. Vlada će dobiti i zlatnu akciju, koja će joj dati pravo veta u slučaju da se desi neprijateljsko preuzimanje kojim bi bila ugrožena radna mesta.

Lufthansa će dobiti do 9 milijardi evra pomoći koja će biti uplaćena na razne načine. U Nemačkoj je zbog ekonomske krize izazvane pandemijom koronavirusa Covid-19 osnovan specijalan fond za privredni oporavak nazvan WSF. Ovaj će fond direktno investirati 5,7 milijardi evra u Lufthansu i imaće pravo da učestvuje raspodeli ostvarene dobiti ali i u eventualnim gubicima, ali neće imati upravljačke kapacitete, mada će zadržati nadzor nad poslovanjem kompanije koji će biti sprovođen periodično na svaka tri meseca.

Dogovoreno je i da WSF fond otkupi 20 posto akcija Lufthanse za oko 300 miliona evra, uz mogućnost kasnijeg povećanja udela do 25 posto.

Ostatak od tri milijarde evra biće omogućen Lufthansi kroz povoljne kreditne linije za koje će država biti garant.

Pregovori države sa menadžmentom kompanije su trajali nekoliko sedmica i bili su veoma teški. Država je čak razmatrala nacionalizaciju kompanije, odnosno da je u celosti preuzme u svoje vlasništvo i upravu. Potom je uslovljavala finansijsku pomoć i tražila da se Lufthansa obaveže da neće odustati od nabavke Airbus-ovih aviona, što u Lufthansi nisu mogli da prihvate.

Postignuti dogovor deluje kao fer kompromis, jer je država dobila vlasnički udeo u kompaniji uz takozvano tiho učešće, ali je prepustila vođenje kompanije njenom sopstvenom menadžmentu i neće se mešati u odluke osim ako se desi pokušaj neprijateljskog preuzimanja.

Pratite nas na Facebook-u da biste uvek saznali najnovije vesti iz avijacije