Nove, jasnije smernice EU dodatno ojačavaju prava putnika

Tehnički kvarovi više neće moći da budu olakšavajuća okolnost za avio kompanije kada su narušena prava putnika.

Datum / Date: 27.06.2016.

Autor / Author: Aviatica

Evropska komisija je usvojila novi set pravila koja se odnose na prava putnika u avio saobraćaju. Ovaj pravilnik je godinama osporavan jer je bio nejasan i nije dovoljno precizno davao smernice u određenim slačajevima zbog čega su i putnici ali i avio prevoznici često bili zbunjeni.

Prema novim pravilima putnici koji putuju sa presedanjem i koji na krajnje odredište stignu sa tri sata zakašnjenja imaju pravo na punu nadoknadu uz uslov da je let unutar Evropske unije (i Evropskog zajedničkog vazduhoplovnog područja – ECAA) ili da je poleteo ili sleteo na aerodrom iz EU nebitno odakle je kompanija koja obavlja let.

Najvažnija promena se odnosi na kašnjenja izazvana tzv. tehničkim kvarovima ili incidentima zbog kojih avion nakon poletanja mora biti vraćen na polazni aerodrom. Prema novom pravilu ovo će se automatski smatrati otkazanim letom, i putnici će prema tome imati i pravo na predviđenu odštetu. Isto je i u slučaju kada dođe do preumeravanja na alternativni aerodrom. Takav let će se ubuduće smatrati otkazanim.

Tehnički kvar aviona se od sada smatra greškom samog avio prevoznika i ne može se iskoristiti kao olakšavajuća okolnost kako su to do sada kompanije radile tvrdeći da se radi o „višoj sili“.

IATA je pozdravila nove smernice ali je navela da još dosta toga treba da bude urađeno. „Svi su frustrirani kada se planovi putovanja poremete. Putnička prava treba da budu fer, jednostavna i da se dosledno primenjuju u skladu sa globalnim standardima“, izjavio je Toni Tajler, odlazeći direktor IATA.

Pratite nas na Facebook-u da biste uvek saznali najnovije vesti iz avijacije