Srbija u vrhu vazduhoplovne Evrope

Direktorat civilnog vazduhoplovstva i Republika Srbija bili domaćini sedici Stalne komisije Eurocontrola.

Datum / Date: 26.06.2018.

Autor / Author: Aviatica

Republika Srbija i Direktorat civilnog vazduhoplovstva naše zemlje još jednom su u četvrtak, 21. juna, dobili potvrdu svoje visoke pozicije na vazduhoplovnoj mapi Evrope. Odavno nije tajna da je Srbija u vazduhoplovnim institucijama Starog kontinenta pozicionirana kad da je već član Evropske unije, zahvaljujući važnoj ulozi Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije.

Direktorka Direktorata, Mirjana Čizmarov, predsedavala je sednicom Stalne komisije Eurokontrola,najvišeg upravljačkog tela koje je zaduženo za primenu opšte politike Eurokontrola, kao i za nadzor nad radom Agencije. U odnosu na prethodne sastanke, dnevni red je bio koncipiran tako da omogući veću efikasnost i stavi u fokus ključne elemente, što je naišlo na pozitivnu ocenu prisutnih, među kojima su bili i generalni direktor Eurokontrola Emon Brenan, kao i Henrik Holovej, prvi čovek direkcije za molbilnost i transport Evropske unije.

Emon Brenan je u svom izlaganju ukazao na izazove koji se mogu očekivati u periodu do 2040. godine, a rezultat su nedavno objavljene studije Eurokontrola.

Kao gostujući izlagač, Henrik Hololej, direktor za mobilnost i transport Evropske komisije, je obavestio učesnike o tekućim i planiranim regulatornim aktivnostima na nivou EU, ukazao na probleme defragmentacije vazdušnog prostora i neadekvatnog planiranja kapaciteta, i posebno istakao značaj država koje nisu članice EU u adekvatnom funkcionisanju mreže.

Osim sastanka Stalne komisije održana je i sednica Privremenog saveta kojom je predsedavaoRaul Medina Kabaljero, direktor civilnih vazduhoplovnih vlasti Španije, a čiji je potpredsednik Mirjana Čizmarov, direktorka srpskog Direktorata. Na sednici je izložena  aktuelna situacija u vazdušnom saobraćaju Evrope, sa posebnim osvrtom na kapacitet vazdušnog prostora i kapacitet aerodroma kao elemente čijem se unapređenju treba posvetiti najveća pažnja, kako bi se obezbedila redovnost letova i njihovo kašnjenje svelo na najmanju moguću meru, imajući u vidu stalni porast obima saobraćaja.

Pratite nas na Facebook-u da biste uvek saznali najnovije vesti iz avijacije