Mađarska zatvorila granice za strance tokom septembra

Od 1. septembra granice Mađarske su zatvorene za sve strance namanje do kraja septembra.