KLM – aviokompanija za zelenu planetu

Aviokompanija KLM poznata po brojnim ekološkim akcijama otišla je korak dalje i sada služi isključivo kafu sa eko-farmi.