KLM koristi WhatsApp za obaveštenja o letovima

KLM od sada koristi aplikaciju WhatsApp da obavesti porodicu i prijatelje o statusu vašeg leta.