Prizemljen SSJ100 u Rusiji

Zbog uočenog neobičnog zamora materijala u repnoj sekciji ruskog putničkog aviona naređeno njegovo prizemljenje.