Kako je ples u čast bogova oslobodio Salvador od ropstva

Ako se pitate gde je istinski ukinuto ropstvo u Brazilu, gde je nastala samba, kapoeira ili čuveni karneval, Salvador je vrlo verovatno tačan odgovor.