Putovanje avionom i zdravlje su u neraskidivoj vezi

Letenje nije prirodno za čoveka pa je zato odnos čovekovog zdravlja i letenja avionom dvostrano oštar.