Virtuelna realnost postaje svakodnevica avijacije

U okviru godišnje skupštine IATA, KLM je predstavio novu ulogu virtuelne realnosti (VR) u svetu avijacije.

Datum / Date: 26.11.2020.

Autor / Author: Aviatica

Foto: KLM

Industrije se pripremaju za novu stvarnost u postpandemijskom svetu i okreću inovacijama, a nakon što je prošle godine učesnicima  godišnje skupštine IATA u Seulu predstavio Flying V, avion budućnosti, KLM je ove godine ponudio još jedan pogled u budućnost.

KLM je saopštio da će se u ovoj aviokompaniji gotovo svi, počev od pilota, preko mehaničara i kabinskog osoblja pa do čistača kabina, obučavati putem VR-a.

Inovacija i VR u KLM-u

Foto: KLM

KLM konstantno uvodi inovacije u svoje proizvode,  usluge i procedure namenjene kako putnicima, tako i zaposlenima. Uvođenje VR u proces treninga samo je jedna od njih.

Za početak VR ne treba mešati sa proširenom stvarnošću (AR), koju su do sad i deca upoznala. Dok AR samo dodaje digitalne elemente u prikaz uživo (poput sočiva na Snepčetu), VR podrazumeva iskustvo tokom kog je korisnik potpuno uronjen u virtuelan svet i potpuno isključen iz fizičkog. Korišćenjem VR uređaja korisnici se mogu ubaciti u brojna zamišljena okruženja, ali i ona stvarna, poput kabina ili kokpita vazduhoplova. To znači da piloti i kabinsko osoblje mogu vežbati gašenje požara, sletanje na vodu i druge procedure u kontrolisanim uslovima i bez samog aviona.

KLM koristi tri različita načina snimanja sadržaja u VR: interaktivne, kompjuterski generisane slike; video snimke iz prvog lica od 360 stepeni; statične fotografije od 360 stepeni

Zašto je VR tako pogodan za trening

Istraživanja pokazuju da korišćenje VR-a pomaže ljudima da brže savladaju nove veštine i budu sigurniji tokom primene naučenog. Takođe, tokom treninga pomoću VR-a, ljudi su emocionalnije povezani sa sadržajem, što posledično dovodi do toga da su koncentrisaniji i bolje usvajaju znanja.

U KLM-u se VR koristi kako bi se zaposleni još tokom treninga stavili u problemske situacije koje će ih sutra dočekati na poslu. Ova tehnologija omogućava da se kreiraju situacije koje za koje bi u normalnim okolnostima trebalo čekati posebne uslove. Takođe, VR omogućava da se treninzi koji zahtevaju prisustvo aviona, kao što su, guranjevazduhoplova ili pričvršćivanje avio-mosta, obave više puta, jer kompanija može da održi tu vrstu obuke i dok je avion na letu.

Primena

Foto: KLM

VR se može koristiti u gotovo svakoj situaciji koja zahteva trening. Pored već pomenutih primera postavljanja avio-mosta i guranja vazduhoplova, VR se koristi i za obuku posada za čišćenje kada se koristi novi tip vazduhoplova. Na primer, posada za čišćenje koja se putem VR-a upoznala s kabinom koju koristi Boing 787, uspela jeda očistiti vazduhoplov 15 minuta brže od predviđenog vremena i to bez greške. VR je takođe moguće koristiti i u pripremi kabinskog osoblja za hitne postupke, poput gašenja požara na letu, što je inače gotovo nemoguće vežbati s istim intenzitetom u kontrolisanim uslovima.

Sledeći koraci za VR trening

KLM čak planira da više osoba trenira u kokpitu. Takođe,kompanija će probati da sertifikuje EASA-inu obuka za VR kokpit, koja bi na kraju zamenila neke od standardnih komponenti treninga, poput obuke u učionici i udžbenika. Sledeći planirani koraci su obuka za zaposlene u inžinjeringu i na održavanju koji bi u VR-u pokretali avionske motore, kao i obuka kabinskog osoblja za vazduhoplovnu evakucaiju gde bi naučili procedure prinudnog sletanja, poput sletanja na vodu.

Foto: KLM

Pratite nas na Facebook-u da biste uvek saznali najnovije vesti iz avijacije