Air France ACT nova strategija za smanjenje emisije štetnih gasova

Do 2025. Air France će ulagati milijardu evra godišnje u obnavljanje flote sa ciljem smanjenja emisije CO2.

Datum / Date: 15.04.2022.

Autor / Author: Aviatica

Foto: Air France

Kao doprinos Pariskom sporazumu o klimatskim promenama koji je za cilj postavio zadržavanje povećanja globalne prosečne temperature ispod 2 °C, avio-kompanija Air France predstavila je Air France ACT, svoju novu strategiju za smanjenje emisije CO2.

Ova strategija je realistična i naučno zasnovana na procenama razvoja avio-saobraćaja koju je razvila organizacija SBTi (Science-Based Target initiative). Prioriteti strategije Air France ACT su smanjenje emisije CO2 (kako direktne, tokom letova, tako i indirektne, tokom drugih aktivnosti kompanije), kao i unapređenje projekata kompenzacije CO2.

Ključni ciljevi strategije Air France-a su za 30% manja emisija CO2 po putniku po kilometru do 2030. godine u odnosu na 2019. godinu, odnosno 12% manja emisija CO2 u apsolutnom iznosu, kao i nulta emisija CO2 do 2050. godine. Ovi ciljevi u sebe uključuju i razvijanje projekata koji će kompenzovati emisiju CO2 na taj način što će do 2050. ukloniti iz atmosfere količinu CO2 koja je ekvivalentna zaostaloj emisiji svake godine. Pod projektima kompenzacije se najpre misli na pošumljavanje tropskih šuma i mangrova. Podsećanja radi, Air France je u periodu između 2005. i 2019. godine emisiju CO2 smanjio za 6%.

Pet koraka za postizanje ciljeva održivosti

Obnavljanje flote avionima nove generacije. Airbus A220 i Airbus A350 su avioni koji koriste manje goriva, emituju do 25% manje CO2, a zagađenje bukom smanjuju u proseku za 33%. Trenutno ovi avioni čine 7% Air France-ove flote, dok će do 2030. činiti čak 70%. Kako bi to postigao, Air France će od danas do 2025. godine ulagati milijardu evra godišnje u obnavljanje flote.

Povećana upotreba održivog vazduhoplovnog goriva (SAF), koje će smanjiti emisije CO2 u proseku za 80%. Održivo avio-gorivo se pravi od jestivog ulja, poljoprivrednih ostataka ili sintetički od CO2 i vodonika. Od početka 2022. godine Air France na svim svojim letovima iz Francuske koristi 1% održivog avio-goriva, dok je cilj da taj udeo do 2030. bude 10%, a do 2050. čak 63%.

Korišćenje tehnika eko-pilotiranja kao što su, na primer, upotreba samo jednog motora kad god je to moguće ili optimizacija putanje leta pomoću veštačke inteligencije. Korišćenje eko-pilotiranja bi trebalo da smanji emisiju CO2 za 2 do 3% godišnje.

Uvođenje održivog keteringa u cilju smanjenja karbonskog otiska. Na letovima i u salonima, Air France favorizuje lokalne, sezonske proizvode, a do kraja 2022. Air France će 90% plastike za jednokratnu upotrebu zameniti održivim alternativama.

Saradnja sa drugim oblicima transporta. Avio-kompanija preporučuje svojim putnicima da za kraće relacije izaberu oblik prevoza sa manjom emisijom CO2 i razvija snažno partnerstvo sa Francuskom nacionalnom železnicom.

Pratite nas na Facebook-u da biste uvek saznali najnovije vesti iz avijacije