Air Serbia će besplatno prevoziti pacijente na lečenje u inostranstvo

Sporazumom Ministarstva zdravlja Republike Srbije i aviokompanije Air Serbia omogućen je brz i efikasan prevoz pacijenata na lečenje u inostranstvo.

Datum / Date: 26.11.2018.

Autor / Author: Aviatica

Foto: Air Serbia

Sporazumom o saradnji je predviđeno da se srpskim državljanima, kojima je za uspešan nastavak lečenja neophodan odlazak u inostranstvo, obezbedi kompletna podrška srpske nacionalne aviokompanije i besplatan prevoz na svim destinacijama na kojima Air Serbia leti.

Na taj način, našim građanima koji o trošku države budu upućivani u inostranstvo, a čije se lečenje oboljenja, stanja ili povreda ne može uspešno lečiti u Republici Srbiji, obezbeđen je i dodatni, brz i efikasan transport do destinacije na kojoj će biti nastavljeno lečenje.

„Država Srbija kontinuirano ulaže napore kako bi sistemski omogućila svim građanima koji ne mogu da se leče u našoj zemlji da lekarsku pomoć dobiju u inostranstvu. Kroz RFZO i Budžetski fond smo u prethodne četiri godine uputili u inostranstvo više od 2000 pacijenata i za te namene izdvojili više od 23 miliona evra. Pacijentima i njihovim porodicama u svakom trenutku omogućena je finansijska, ali i stručna i logistička, odnosno najbolja moguća podrška lečenju u inostranstvu, ukoliko već ne mogu da se leče u Srbiji. U tom pravcu, dragocena nam je i pomoć društveno odgovornih kompanija, poput Air Serbia-e, koja je prepoznala značaj brzog i efikasnog transporta pacijenata i omogućila da u svakom trenutku, pored već obezbeđenih modaliteta transporta, možemo da računamo i na njihovu podršku u tom smislu“, rekao je Lončar.

Izvršni direktor za odnose sa državnim organima i organizacijama Air Serbia-a Branislav Malović izjavio je da je kompanija i do sada bila društveno odgovorna i izlazila u susret zahtevima Ministarstva zdravlja, ali i pojedincima koji su se obraćali kompaniji za takvu vrstu prevoza.

„Air Serbia će svakog pacijenta koga uputi Ministarstvo zdravlja besplatno prevesti, a potom mu i pružiti svu neophodnu logističku pomoć oko transporta. Želimo da pomognemo našim  državljanima da što pre budu prevezeni do zemalja u kojima će nastaviti lečenje. U tom smislu, Sporazumom smo definisali sva prava i obaveze, kao i procedure koje treba da omoguće da se prevoz naših državljana na lečenje realizuje u najkraćem roku“, zaključio je Malović.

Pratite nas na Facebook-u da biste uvek saznali najnovije vesti iz avijacije