Evropska komisije proveravala primenu ECAA sporazuma u Srbiji

Ekspertski tim Evropske komisije prethodnih dana tokom posete Srbiji proveravao našu usklađenost sa ECAA sporazumom.

Datum / Date: 15.12.2017.

Autor / Author: Aviatica

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije (DCV) saopštio je da je u periodu od 11. do 13. decembra 2017. ugostio ekspertski tim Evropske komisije (EK).

Svrha posete Evropske komisije bila je procena primene Multilateralnog sporazuma o uspostavljanju jedinstvenog vazduhoplovnog područja (ECAA sporazum) u Republici Srbiji.

ECAA sporazum ima za cilj širenje zajedničkog vazduhoplovnog područja na prostor jugoistočne Evrope radi potpune integracije u jedinstveno evropsko vazduhoplovno tržište.

Sporazum ECAA je stupio na snagu 1. decembra 2017. nakon uspešno sprovedenog dvofaznog perioda primene, a Srbija je prva zemlja koju je ekspertski tim EK nakon toga posetio kako bi proverio usklađenost naše regulative sa Sporazumom.

Osim posete Direktoratu i sastanaka sa predstavnicima nadležnih ministarstava, inspekcija je proveravala i sve propise iz oblasti povezanih sa civilnim vazduhoplovstvom (turizam, radni odnosi, osiguranje, odgovornost za štetu, zaštita potrošača, zaštita životne sredine).

U sklopu ove posete proveravaju se i poslovanje Aerodroma Nikola Tesla u Beogradu i aviokompanije Air Serbia, Agencije za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA) i Centra za istraživanje nesreća.

Direktorat je povodom ove posete saopštio da je od Evropske komisije dobio pohvalu za izuzetne napore koje je Republika Srbija, a posebno Direktorat civilnog vazduhoplovstva, uložila u primenu ECAA sporazuma i potvrdili su značajan napred koji je postignut u periodu od poslednje posete.

Pratite nas na Facebook-u da biste uvek saznali najnovije vesti iz avijacije