Nova promena tokova putnika na beogradskom aerodromu

Zbog građevinskih radova beogradski aerodrom je postao noćna mora za putnike. Da li će nova promena putničkih tokova poboljšati stvari?

Datum / Date: 03.08.2022.

Autor / Author: Aviatica

Foto: Belgrade Airport

Beogradski aerodrom Nikola Tesla, kojim upravlja francuska kompanija VINCI Airports, objavila je nove putničke tokove zbog izmene radova na proširenju terminala i igradnji novih parkirališta.

Putnici, posebno oni u dolasku, suočavaju se već dosta dugo sa izuzetno haotičnom situacijom koja je posledica veoma loše organizacije putničkih kretanja.

U obaveštenju aerodroma navodi se da se izvode radovi na rekonstrukciji i proširenju zgrade terminala, kao i na modernizaciji pristupnih saobraćajnica i parkinga, što sve utiče na tok saobraćaja i pešača. To podrazumeva potpunu rekonfiguraciju, nadogradnju i poboljšanje sistema pristupnih puteva ispred putničkog terminala, što bi trebalo da omogući brži pristup i efikasniji protok saobraćaja za putnike i posetioce.

Drop-off i parking

Prostor za kratkotrajno zaustavljanje vozila, takozvani “one-minute stop” radi iskrcavanja putnika, obeležen je sa “drop off” natpisom i nalazi se i dalje na istom mestu, preko puta Terminala 1, nakon obrtanja punog kruga u kružnom toku.

Za duže zadržavanje vozila mogu se koristiti udaljeni i najpovoljniji Tesla parking, skuplji i bliži parking preko puta Robno-carinskog magacina kao i veoma skupa ali u uvek krcata garaža.

Putnička kretanja

Putnici koji putuju sa beogradskog aerodroma, na terminal ulaze kroz vrata na Terminalu 1, kao i do sada. Putnici u dolasku, sada se kreću novom pešačkom stazom, koja ih iz dolaznog hola vodi napolje u gradilište, ali ovog puta za njih je napravljen koridor koji se otprilike poklapa sa nekadašnjim parkingom za rent-a-car vozila na paralelnoj saobraćajnici sa terminalom.

Autobuska i taksi stajališta

Uspostavljena su dva nova autobuska stajališta – jedno ispred Terminala 1 za putnike u dolasku i u blizini VIP terminala i privremenog parkirališta (P3) za putnike u odlasku. Putanja za autobuse je dodatno zakomplikovana jer sada moraju da se okreću čak na dva mesta – prvi put na privremenom kružnom toku ispred VIP terminala, a potom i na samoj prilaznoj saobraćajnici nedaleko od novog tornja kontrole letenja.

Napominjemo da je korišćenje autobusa postalo veoma problematično, s obzirom da su prilazne saobraćajnice zagušene, što zbog smanjenog kapaciteta, što zbog nesnalaženja vozača usled loše organizacije.

Taksi stajalište se i dalje nalazi nedaleko od Terminala 1.

Mapa: Aeodrom Beograd

Pratite nas na Facebook-u da biste uvek saznali najnovije vesti iz avijacije