Air Serbia izgubila sudski spor protiv urednika portala Aviatica

Presudom Višeg suda u Šapcu urednik portala Aviatica Dragan Nikolić, pravosnažno je oslobođen krivice po privatnoj tužbi avio-kompanije Air Serbia.

Datum / Date: 03.05.2020.

Autor / Author: Aviatica

Sudsko veće Višeg suda u Šapcu odbilo je kao neosnovanu žalbu punomoćnika privatnog tužioca, društva za vazdušni saobraćaj „Air Serbia“ iz Beograda i donelo presudu kojom se potvrđuje oslobađajuća presuda Osnovnog suda u Šapcu od 8. marta 2019.

Air Serbia je 28. aprila 2016. godine podnela krivičnu prijavu protiv Dragana Nikolića, glavnog i odgovornog urednika portala Aviatica zbog teksta „Air Serbia i bez aviona i bez dozvole za letove do Njujorka?“ koji je na našem portalu objavljen samo sedam dana pre toga, 21. aprila 2016.

U privatnoj tužbi, Air Serbia je teretila Dragana Nikolića za narušavanje poslovnog ugleda i kreditne sposobnosti prema članu 239. Krivičnog zakonika. Tužbu su u ime Air Serbije podneli Dane Kondić, tadašnji generalni direktor kompanije i Branislav Malović, izvršni direktor kompanije za odnose sa državnim organima i organizacijama.

U tužbi je navedeno da je portal Aviatica objavio neistinite informacije da Air Serbia nema dozvolu za letove do Amerike i da nema avion što su potkrepili dokazima da je kompanija još 27. januara 2016. dobila Model Security Program koji izdaju američke vazduhoplovne vlasti (TSA), a koji je zapravo niz preduslova koje treba ispuniti do dobijanja finalne dozvole. Oni su takođe tvrdili i da je avion obezbeđen, jer se u tom trenutku isti farbao u boje Air Serbije na aerodromu u Abu Dabiju, što je i sam portal Aviatica objavio.

Aviatica se u svojoj odbrani pozivala na zvanične informacije američkih vlasti, odluke Direktorata civilnog vazduhoplovstva i Evropske komisije. Prema dokazima koje je odbrana iznela, dozvola za letove ka Americi koju izdaju američke vlasti, stigla je u Air Serbiju tek sredinom maja iste godine, čitavih mesec dana od objavljivanja teksta. Avion za koji je Aviatica tvrdila da nije obezbeđen je u trenutku pisanja teksta bio tek u planu, jer je srpski Direktorat civilnog vazduhoplovstva dao dozvolu Air Serbiji da ga iznajmi tek nekoliko dana nakon objavljivanja teksta.

Pre svega toga Aviatica je dokazala da se sa pitanjima u vezi sa letom do Amerike obraćala Air Serbiji još dva meseca pre objavljivanja teksta, ali da iz ove kompanije nikada nisu odgovarali na naša pitanja, pa tako ni tom prilikom.

„Sve navedeno vezano za izvedene dokaze, a koji u svemu idu u prilog odbrani okrivljenog, upućuje na zaključak da u vreme pisanja spornog članka, bar formalno, zaista nije postojao obezbeđen avion za let do Njujorka, jer ugovor o njegovom zakupu u tom trenutku još nije bio zaključen, i da nije postojala finalna dozvola (FAA) američkih vazduhoplovnih vlasti, koja je dobijena i stupila na snagu tek nakon objavljivanja spornog članka, kada je i uklonjena klauzula „uz dobijanje zvanične saglasnosti“, na koji način je faktički usledilo saopštenje da je ta zvanična saglasnost dobijena, te da to više nije uslov, i na koji način je dokazana istinistost navoda u spornom članku da u vreme objavljivanja istog ti uslovi nisu bili ispunjeni“, stoji u potvrđenoj oslobađajućoj presudi.

Na osnovu svih iznetih dokaza privatnog tužioca, izjava troje svedoka i dokaza koje je iznela odbrana, sudija Osnovnog suda u Šapcu, Radivoj Šušnjević je „okrivljenog Dragana Nikolića na osnovu člana 423. tačka 2 ZKP oslobodio optužbe da je izvršio krivično delo narušavanje poslovnog ugleda i kreditne sposobnosti iz člana 239. Krivičnog zakonika, smatrajući da nije dokazano da je izvršio to krivično delo.

Foto: Urednik portala Aviatica, Dragan Nikolić, na Trgu slobode medija u Santjagu

Pratite nas na Facebook-u da biste uvek saznali najnovije vesti iz avijacije