Puštena u rad najsavremenija toplana na Aerodromu Beograd

Nova, najsavremenija toplana sa trigenerativnim sistemom na beogradskom aerodromu puštena u rad.

Datum / Date: 28.01.2022.

Autor / Author: Aviatica

Foto: Belgrade Airport

Na beogradskom Aerodromu Nikola Tesla pušteno je u rad novo energetsko postrojenje za proizvodnju i distribuciju toplotne i električne energije.

Prednost nove toplane je smanjenje uticaja na životnu sredinu, korišćenjem ekološki efikasnijih izvora energije i prelaskom sa teških goriva na prirodni gas. Ovo je još jedan važan korak u implementaciji ekološkog akcionog plana kompanije VINCI Airports u Beogradu, jer ceo projekat modernizacije stavlja veliki fokus na održivo poslovanje sa krajnjim ciljem dostizanja nultog nivoa emisije gasova sa efektom staklene bašte do 2050. godine.

Novo postrojenje ima 44MW ukupnog toplotnog kapaciteta i opremljeno je najmodernijim, trigenerativnim sistemom za proizvodnju i distribuciju toplotne energije, hlađenja i električne energije. Istovremeno, ukupan kapacitet grejanja aerodroma uvećan je 25 odsto, čime se ispunjavaju sve potrebe za toplotnom energijom ne samo postojećih, već i budućih potrošača, u skladu sa planiranim razvojem aerodroma, dok je karbonski otisak smanjen 25 odsto, što odgovara smanjenju emisije štetnih gasova od 3.000 tona ugljen-dioksida. Predviđenim rešenjima i izborom opreme u novoj toplani, postignuta je veća efikasnost u proizvodnji i distribuciji toplotne energije. Ovaj sistem, zajedno sa sistemom upravljanja pametnom zgradom, obezbeđuje ravnomerniju potrošnju energije u odnosu na spoljnu temperaturu.

“Novo energetsko postrojenje za proizvodnju i distribuciju toplotne i električne energije, pored smanjenja uticaja na životnu sredinu, globalno zagrevanje i lokalni kvalitet vazduha, pruža i veliku uštedu, kako za aerodrom, tako i u pogledu korišćenja raspoloživih prirodnih resursa. Obimni radovi na modernizaciji i rekonstrukciji aerodroma, predviđaju značajna ulaganja u ekološki održivo poslovanje, kako bi se dodatno smanjio uticaj na životnu sredinu u pogledu emisije štetnih gasova, vode i otpada“, izjavio je Fransoa Berizo, generalni direktor kompanije Belgrade Airport, operatera Aerodroma Nikola Tesla.

Podsećamo, u decembru 2020. godine kompanija Belgrade Airport pridružila se Programu akreditacije za upravljanje emisijom ugljen-dioksida na aerodromima (Airport Carbon Accreditation program – ACA), a Aerodrom Nikola Tesla Beograd dobio sertifikat nivoa  1. To je prvi rezultat u ovoj oblasti otkad se aerodrom pridružio mreži kompanije VINCI Airports, čime su prepoznati napori kompanije da smanji emisiju štetnih gasova.

Ovo je samo početak realizacije projekata koji se odnose na održivo poslovanje, a u završnoj fazi je i realizacija izgradnje solarnog postrojenja snage 1MW, dva nova postrojenja za preradu čvrstog otpada i postrojenja za preradu otpadnih voda.

Paralelno sa radovima na ekološki održivom razvoju i poslovanju, u toku su obimni radovi na modernizaciji i rekonstrukciji Aerodroma Nikola Tesla Beograd.

Zahvaljujući svojoj stručnosti u oblasti upravljanja aerodromima širom sveta, matična kompanija VINCI Airports će, tokom trajanja koncesije, podstaći rast i doneti nova iskustva za putnike i partnere na najvećem aerodromu u Srbiji.

Foto: Belgrade Airport

Pratite nas na Facebook-u da biste uvek saznali najnovije vesti iz avijacije