BEOGRAD, 22.10.2021.

Alaska Airlines želi u Oneworld

Nakon sklapanja sporazuma American Airlines-om, aviokompanija Alaska Airlines je izrazila želju da se priključi Oneworld alijansi.

Go to Top