BEOGRAD, 26.11.2022.

Alaska Airlines želi u Oneworld

Nakon sklapanja sporazuma American Airlines-om, aviokompanija Alaska Airlines je izrazila želju da se priključi Oneworld alijansi.

Go to Top