Rubrika „Promo“ sadrži promotivne tekstove koji mogu sadržati plasiranje roba i usluga naših partnera. Aviatica ne snosi odgovornost za moguće tipografske i druge greške u tekstu kao i za iznetu ponudu. Svi tekstovi su objavljeni u sklopu poslovne saradnje sa partnerima i Aviatica ne prima proviziju za ostvarenu prodaju naših partnera. Za sve komercijalne detalje o ponudi, za uslove kupovine ili porudžbine možete da se raspitate direktno kod našeg partnera koji je jasno naveden u svakom tekstu.

Go to Top